VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > KL-SL-RA UHELNÁ PÁNEV

KL-SL-RA UHELNÁ PÁNEV

Je uhelná sedimentační deprese  karbonského stáří,  která se nachází v prostoru zhruba určenými třemi městy - Kladnem, Slaným a Rakovníkem. A vypadá takhle:

Obrázek pochází ze stránek České geologické služby (odkaz na ni najdete v sekci oblíbených vlevo dole) a jedná se o znázornění vlivů důlní činnosti. Žluté křížky jsou důlní díla (jámy, štoly), hnědé plošky jsou poddolovaná území. Tyto barevné pásy na mapě krásně vyznačují těžený prostor Kladensko-slánsko-rakovnické uhelné pánve. Mimochodem - současné počty evidovaných důlních děl se pohybuje okolo tisícovky...

KLADENSKO.jpg
KROUČOVÁ.jpg
SLÁNSKO.jpg
RAKOVNICKO.jpg

Na výše zobrazených čtyřech mapkách (pro zvětšení opět klikněte na obrázek) uvidíte detailnější náhled uhelné pánve. Podívete se, zda se vaše bydliště nachází v lokalitě poznamenané uhelnou těžbou, či jak máte k nejbližšímu území daleko.       

Vlevo na obrazovce, v zeleném obsahu, si najděte území, které vás zajímá a otevřete ho. Pozor - nedržím se katastrů, protože lidé často vnímají okolní území zvykově nebo pocitově, což se nekryje s administrativně založenými katastry. Proto př. Rudské doly nebyly na rudském katastru. A pro jistotu - překlikněte si i k "sousedům"...

Zde najdete základní popis, detailní mapky území a pokud není detailnější dělení i fotky a popisy konkrétních jam, štol, odvalů a pod. U většiny obrázků je uveden odkaz na fotoalbum týkající se tématu.

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky