VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Jedomělice > KONĚSPŘEŽKA

KONĚSPŘEŽKA

EXISTUJÍ FOTOGRAFIE, KTERÉ DOKLÁDAJÍ, ŽE UHLÍ TĚŽENÉ NA ŠACHTÁCH Z PROSTORU OSTROV-BOR, BYLO PŘIBLIŽOVÁNO LESEM PO KOLEJÍCH NA VOZÍCÍCH TAŽENÝMI KOŇMI (ZMIŇUJE SE KONKRÉTNĚ "VLÁČEK O DVOU VOZÍCÍCH NA JEDNOHO KONĚ".). FOTOGRAFIE POŘÍDILA FIRMA DURAS ZŘEJMĚ NA OBJEDNÁVKU FIRMY "ABSOLON&PICH" (NÁPIS ČITELNÝ NA BOČNICI) NĚKDY NA ZAČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ. TOLIK HOLÁ FAKTA.

TRAŤ LESEM OPRAVDU EXISTUJE, PODAŘILA SE MI VYSTOPOVAT PŘÍMO V TERÉNU, ALE UŽ ZARŮSTÁ STROMY, ZA PÁR LET BUDE V LESE TĚŽKO K ROZEZNÁNÍ, IKDYŽ JE V TERÉNU VYPROFILOVANÁ. NĚKDY MÁ NÁSEP, JINDY JE DO NĚHO ZAŘÍZNUTÁ, TO PROTO ABY BYLA CO NEVÍCE PO ROVINĚ. NEPŘEHLÉDNUTELNÝ JE MŮSTEK V OHYBU TRATI ZRUČNĚ ZHOTOVENÝ ZE ŠVARTNOVÝCH PLACEK, KTERÉ LAIK MŮŽE SNADNO ZAMĚNIT ZA STARÉ DŘEVO. SEM TAM SE DÁ NARAZIT I NA VYTYČOVACÍ PATNÍKY, IKDYŽ UŽ NĚKTERÉ Z NICH JSOU POVALENÉ A LEŽÍ MIMO TRAŤ.

NA FOTOGRAFIÍCH JSOU VŠAK VIDĚT I VEKSLE A ODBOČKY, KTERÉ SE (ZATÍM) NEPODAŘILO DOHLEDAT. JEDNA Z ODBOČEK ALE ZŘEJMĚ VEDLA ZÁPADNĚ K DOLU FRANTIŠEK NA MŠECKÉM KATASTRU, KDE JE V LETECH 1900-02 UVÁDĚNA PRÁVĚ FIRMA "ABSOLON&PICH". DOHLEDATELNÁ A DOMINANTNÍ VĚTEV VŠAK VEDE NA VÝCHOD K DOLU SV.FRANTIŠEK SERAFINSKÝ, KTERÝ BYL V LETECH 1900-04 PRONAJAT ČESKÉMU HORNICKÉMU DRUŽSTVU Z KLADNA. TEN JE PODLE MNE NA JEDNÉ Z FOTEK VIDĚT.

TRAŤ VŠAK POKRAČOVALA JEŠTĚ VÝCHODNĚJI AŽ NĚKAM K DOMU TĚŽAŘE PRŮŠI (TEDY K DOLU ŠTĚDRÝ) A HLAVNĚ K JEHO ŠACHTĚ "KATEŘINA" (TO MÁME DALŠÍ ODBOČKU), KTEROU FIRMA ABSOLON&PICH NĚJAKOU DOBU PROVOZOVALA TAKÉ. JEDEN Z PRAMENŮ DOKONCE HOVOŘÍ O TĚŽAŘI PRŮŠOVI JAKO O TVŮRCI TÉTO DRÁHY (TO JE JIŽ POTVRZENO). TO BY POTOM SEDĚLO.

V JEDNOM BODĚ TRATI JSEM DÁLE NAŠEL I PAHRBEK - ZŘEJMĚ PŘEKLADIŠTĚ UHLÍ, KTERÉ SE DÁ NASBÍRAT POD DRNY TRÁVY. TO LEŽÍ NA HRANĚ SVAHU, KDE SE POD NÍM NACHÁZÍ  ČGS ANI DUnK NEVEDENÝ, A TEDY NEPOJMENOVANÝ, DŮL PŘÍMO POD TVRZIŠTĚM OSTROV. JE MOŽNÉ, ALE NEPOTVRZENÉ, ŽE SE NA PŘEKLADIŠTĚ VYTAHOVALA ŽENTOUREM ČI RUMPÁLEM PO SVAHU TĚŽBA (NĚCO NA ZPŮSOB KALIVOD), KTERÁ SE DÁL PŘEKLÁDALA NA VOZÍKY.

TRAŤ ÚSTILA NA CÍSAŘSKOU SILNICI SLANÝ - MŠEC NEDALEKO OD HÁJOVNY, VE SMĚRU OD MŠECE JEŠTĚ PŘED ODBOČKOU NA DRNEK. V TĚCHTO MÍSTECH JE NÁSEP VÝRAZNĚ ZVEDLÝ (KVŮLI DOBRŽĎOVÁNÍ PLNÝCH VOZŮ) A NACHÁZÍ SE ZDE PRAVDĚPODOBNĚ POZŮSTATEK STUDNY (KONĚ MUSELI TAKY PÍT).

*************************************************************

BEZ TOHO ABYCH ZASAHOVAL DO PŘEDEŠLÉHO TEXTU DÁLE DOPLŇUJI NOVĚ NABYTÁ FAKTA ZÍSKANÁ ZE STUDIA DOKUMENTŮ O DYNASTII PRŮŠŮ NA OSTROVĚ. ANO - PRÁVĚ JOSEF PRŮŠA BYL TVŮRCEM TÉTO ÚZKOKOLEJKY, KTEROU VYBUDOVAL, ABY VYŘEŠIL OBTÍŽNOU DOPRAVU ZE SVÝCH MALODOLŮ NA OSTROVĚ-BORU. STALO SE TAK NĚKDY V LETECH 1880 AŽ 1890. LIDOVĚ SE JÍ ÚDAJNĚ ŘÍKALO "ŠLEPKA", TO PŮVODEM Z NĚMECKÉHO SCHLEPPBAHN.

Z POPISU SCHVALOVÁNÍ TRATI VYPLÝVÁ, ŽE SE JEDNÁNÍ ÚČASTNILI ZÁSTUPCI: MAJITELE POZEMNŮ - ÚDAJNĚ FÜRSTENBERK(???), HORNÍ SUBSTITUCE ZE SMEČNA (TEDY CLAM -MARTINICŮ) A VRCHNÍ KOMISAŘ (BÁŇSKÝ) HEYDA. TRAŤ BYLA PŮVODNĚ JEDNODUCHÁ BEZ ROZBOČEK A DLOUHÁ CCA 3 KILOMETRY. VEDLA TĚSNĚ PODÉL HAMOUZOVA DOLU SV.FR.SERAFINSKÝ AŽ K PRŮŠOVU DOMU A MALODOLU "SV.KATEŘINA", TAKŽE JSEM SE TREFIL.

PÁD DESÍTEK METRŮ ZA SV.FRANTIŠKEM SERAFINSKÝM DĚLALA TRAŤ PRAVOÚHLÝ OBLOUK., ABY SE NAPOJILA NA SV.KATEŘINU. MUSELA TEDY PŘEJÍT LESNÍ CESTU S PŘÍKOPEM MOSTKEM A OD JIHU PŘIŠLA K DOLU. V DOUČASNOSTI JE DŮL OTEVŘENÝ OD ZÁPADU, TO KDYŽ HO SANOVALI PŘED PÁR LETY, TO JE ALE ČERSTVÝ ZÁSAH. ZAJÍMAVÉ JE, ŽE I SV.VOJTĚCH MÁ OD JIHU PODOBNÝ NÁJEZD S "RAMPIČKOU" (PRÁZDNÝ VŮZ DO KOPCE - PLNÝ S KOPCE), TEN BYL ALE ASI JEN PRO POVOZY...

KŮŇ TÁHL VŽDY JEDEN AŽ DVA VOZÍKY O UŽITEČNÉ TONÁŽI 10-20 METRICNÝCH CENTŮ. PODVOZEK I KORBA BYLY ZE DŘEVA, POUZE KOLA BYLA ŽELEZNÁ, NEBO PLECHEM KOVANÁ. BOČNICE BYLY JEDNOSTRANNĚ ODKLÁPĚCÍ S PANTEM NAHOŘE (JAKO VAGONY). CELKEM SE ÚDAJNĚ POUŽÍVALO ŠEST VOZŮ. KONĚ TÁHLY VOZY JEN ČÁST CESTY, ZBYTEK K VÁŽNÍMU DOMKU SJÍŽDĚLY SAMOSPÁDEM - VOZKA SEDĚL NA VAGONKU A PŘIBRŽĎOVAL JEJ DŘEVĚNOU BRZDOU.

V DOMKU U SILNICE BYDLEL VÁŽNÝ, POSLÉZE JEDNA Z PRŮŠOVÝCH DCER. POMOCÍ VÁHY PRO POVOZY A DECIMÁLKY PRO DROBNÝ PRODEJ PRO TRAKAŘE A VOZÍKY SE ZDE PRODÁVALY ZÁSOBY TŘÍDĚNÉHO UHLÍ DOKONCE I MOURU. KUPODIVU JSOU ZACHYCENA I JMÉNA VOZAČŮ: OSOBNÍ PRŮŠŮV KOČÍ LOKAJ, POZDĚJŠÍ HAJNÝ SV. KAPITULY PATRÁK, LIDICKÝ, MŠECKÝ OFNER, ZA ABSOLONA PAK MELEN A ANÝŽ.

PO ODCHODU PRŮŠI Z LOKALITY DRÁHU PŘEVZALA FIRMA "ABSOLON&PICH". KDYŽ PICH UMŘEL, KÁRU TÁHNUL SÁM MŠECKÝ ABSOLON.

ODKAZ NA FOTOGALERII SOUČASNÉHO STAVU I HISTORICKÝCH SNÍMKŮ NALEZNETE ZDE:

http://malodoly.rajce.idnes.cz/KONESPREZKA_MSEC_TRASIROVANI

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky