VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Lány > DŮL FRANTIŠKÁNSKÉ PILY

DŮL FRANTIŠKÁNSKÉ PILY

LÁNY-PLOSKOV, STARÁ MAŠINA NA FRANTIŠKÁNSKÉ
.
Už dlouho jsem se chystal udělat si jasno v tého lokalitě. Na úvod ale něco málo údajů: dolové míry byly zde položeny v roce 1819 (ale je pravděpodobné, že těžba zde bude ještě starší) a vymazány byly v letech 1846 resp. 1854, kdy bylo ložisko vyčerpáno. Zajímavé je, že lokalita je vedena fürstenberskými úředníky ještě v letech 1882-3, snad v souvislosti se sousedním dolem MAX EGON.
.
ČGS kreslí v místě dvě jámy (!!!) a to na VÝCHODNÍ straně bývalé parní pily, ze které se podařilo zachránit pískovcový fundament pro ukotvení parního stroje. Ten se nyní nachází uprostřed kruhové křižovatky mezi Lány a Vašírovem. Já jsem tam našel sice několik depresí, ale ztotožnit je s jámou jsem se neopovážil. Nevím, na základě čeho zde byly křížky zanešeny.
.
K dispozici totiž mám pouze jedinou mapku z roku 1854, kde jsou obě dolové míry zanešeny (Petri a Pauli) a to včetně pozice jámy kótované od hrany stavení. Žádné jiné záchytné body nebo linie bohužel mapka nevede, takže přesné proložení se současným stavem není možné. Nicméně ze zákresu je zřejmé, že se šachtice nachází na ZÁPADNÍ straně stavení. Tedy jinde.
.
A na západní straně bývalého stavení, tedy blíže silnici, se opravdu nachází několik metrů hluboká, pískovcovými bloky vyztužená kruhová "studna", kterou jsem svého času zanesl a označil tabulkou. V současné době je obehnána pletivem z iniciativy Palivového komplexu. Chtělo by do dna vrtnout a přesvědčit se, zda je rostlé, nebo jde o sedlý zásyp.
.
Protože to by potom byla ona legendární Maschinenschacht, jedna z prvních v regionu opatřená parním strojem. Na přiložené mapce je zakroužkována ještě jedna přibližná pozice kruhové deprese se všemi znaky větrací šachtice. A nebo se někdo konečně vytasí s druhou mapkou, na které jsou zanešeny obě šachtice vedené ČGS???

Starý text:

TATO LOKALITA JE NĚKDY TÉŽ ZVÁNA "U STARÉ MAŠINY", Z ČEHOŽ VYPLÝVÁ, ŽE TU MĚLI PARNÍ STROJ. ALE LÁNY JSOU VES PODIVNÁ, TAK TO TADY S TÍM PARNÍM STROJEM BYLO TAKÉ JINAK NEŽ VŠUDE JINDE. KDO BY ČEKAL, ŽE TU MĚLI PARNÍ STROJ JAKO ZDROJ SÍLY PRO PUMPOVÁNÍ DŮLNÍCH VOD A PRO TĚŽBU UHLÍ JAMOU VEN, TEN SE BUDE MÝLIT.

MAŠINKA POHÁNĚNÁ VŘELOU VODOU TOTIŽ SLOUŽILA PRO PORCOVÁNÍ KMENŮ, BYLA SOUČÁSTÍ KATRU, STROJNÍ PILY NA ŘEZÁNÍ FOŠEN. NO A V MAŠINCE SE TOPILO UHLÍM, KTERÉ SE TĚŽILO V MÍSTĚ, ODNIKUD SE TEDY NEMUSELO VOZIT. PARNÍ STROJ BYL UKOTVEN NA PÍSKOVCOVÉM SOKLU VE ČTYŘECH OTVORECH. TEN TO JEDINNÝ VŠECHNO PŘEŽIL, BYL PŘEVÁŽEN NA RŮZNÁ MÍSTA A NA ROZDÍL OD DŮLNÍCH MEZNÍKŮ TAKTÉŽ POSBÍRANÝCH V LÁNSKÝCH LESÍCH SE NEZTRATIL. NYNÍ HO NAJDETE UPROSTŘED KRUHÁKU OD VAŠÍROVA. JE NA NĚM LÁNSKÝ ZNAK S JETELEM.

JÁMA, ÚDAJNĚ JEN 16 METRŮ HLUBOKÁ, BYLA ZALOŽENA V POLOVINĚ 19.STOLETÍ A JEJÍ ŽIVOTNOST BYLA SVÁZÁNA S EXISTENCÍ PARNÍHO KATRU. NIKOMU SE TOTIŽ NECHTĚLO TAHAT DRÁTY NĚKAM DO LESŮ (DNES UŽ TAM VEDOU). HLOUBKA JÁMY JE ZAJÍMAVÝ ÚDAJ. NEDALEKO SE TOTIŽ NACHÁZEJÍ ČTYŘI JÁMY NA UHLÍ, KTERÉ JSOU HLUBIKÉ OKOLO 100 METRŮ.

TĚŽENO BYLO UHLÍ Z 1 METR MOCNÉ OKRAJOVÉ SLOJE, TA MĚLA NIŽŠÍ VÝHŘEVNOST A UHLÍ VYPADALO OPRAVDU "KAMENNĚ". JEŠTĚ SE DÁ NA MÍSTĚ NAJÍT. OBJEKTY PILY BYLA DŘEVĚNÉ A OBJEKT BÝVALÉ FRANTIŠKÁNSKÉ MYSLIVNY TAK NEBYL NEJFESTOVNĚJŠÍ, TAKŽE PO SANACI TAM TOHO MOC NENAJDEME. URČITĚ ALE NEJDE PŘEHLÉDNOUT BETONOVÝ ZÁSOBNÍK NA VODU (PARNÍ STROJ JI NĚCO SPOTŘEBOVAL) A PAK DVA HLOUBKOVÉ OBJEKTY.

ASI DESET METRŮ HLUBOKÁ, BETONOVÝMI METROVÝMI SKRUŽEMI (MOŽNÁ POZDĚJI) PAŽENÁ ZCELA SUCHÁ STUDNA S INSTALOVANÝM POTRUBÍM JE UKRYTA V LESE. U SILNICE SE ALE NACHÁZÍ  KRUHOVÁ PÍSKOVCOVÝMI KVÁDRY VYZDĚNÁ JÁMA (?) O PRŮMĚRU 2-3 METRY A OVĚŽENÉ HLOUBCE OKOLO PĚTI METRŮ. JE TO TĚŽNÍ JÁMA? NEJSPÍŠE ANO.

JE KRUHOVÁ - TEHDY BYLY JÁMY OBDÉLNÍKOVÉ, JE VYZDĚNÁ - TEHDY SE DŘEVILO, A HLAVNĚ - NA ZMIŇOVANOU HLOUBKU POUHÝCH 16 METRŮ JE ROZMĚROVĚ PŘEDIMENZOVANÁ. A CO JE NEJPODIVNĚJŠÍ - V JÁMĚ JE ZACHOVANÁ DŘEVĚNÁ ROZPONA PRO PRŮVODNICE. TO BY BYL U 16 METROVÉ HLOUBKY NESMYSL. V JÁMĚ CELKEM OBSTOJNĚ PULSUJE VODA - JEDNOU JE JÍ PO OKRAJ, JINDY JI NAJDETE ZCELA SUCHOU.

ZAČÍNÁM MÍT PODEZŘENÍ, ŽE DOLY V LOKALITĚ BYLY DVA: PRVNÍ-STARŠÍ-MĚLČÍ JIHOZÁPADNĚ OD ZJIŠTĚNÉ JÁMY A DRUHÝ-NOVÝ-HLUBŠÍ A TO JE TA DOHLEDANÁ JÁMA. TA BY MOHLA BÝT OD HLEDANÉHO "DOLU PLOSKOV". PÁTRÁM DÁL.

KAŽDOPÁDNĚ BY BYLO BARBARSTVÍ JI NENÁVRATNĚ ZASYPAT, IKDYŽ TUŠÍM, ŽE UŽ SE NA TOM INTENZIVNĚ PRACUJE. BUDE TO VĚČNÁ ŠKODA - JE HEZKÁ...A JEJÍ TAJEMSTVÍ SE NIKDY NEDOZVÍME.

MÁTE LEPŠÍ? VÍTE VÍC? REAGUJTE NA:  malodoly@seznam.cz

ZDE NAJDETE FOTODOKUMNETACI:

http://malodoly.rajce.idnes.cz/FRANTISKANSKA_PILA_U_LAN/#VKAPCENOV005.jpg

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky