VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Lány > ŽIDOVSKÝ RYBNÍK V LÁNECH

ŽIDOVSKÝ RYBNÍK V LÁNECH

UHLÍ NA LÁNECH

    Karel Husák

Již v dávných dobách se kopalo uhlí v našem kraji, ovšem způsobem velmi jednoduchým. Odkopala se hlína na povrchu země a pak teprve se kopala žíla uhelná. Zůstaly v Lánské oboře mnohé jámy a vedle nich uhelné haldy (u Františkánské – u pískovny). Potom se začalo dolovat na Betynce. Později na dole Lauře a Anně, což je daleko od Lán. Za zmínku stojí, že na Lánech je uhlí dost, jak dále se dočteme.

Na začátku minulého století bylo živo na vypuštěné ploše lánského rybníka. Scházeli se tam zvědavci, přešlapovali na mrazem utuhlé vrstvě rybníkového bahna a hleděli na podivné kutání, které tu již celý měsíc provozoval jejich soused. Byli zvědavi, jakých úspěchů se dodělá. Dnes se to mělo rozhodnouti, jak jim včera jeho dělníci řekli. Mistr zednický Ulrich, podnikatel cechu stavebního, přišel svými výpočty i náhodnými nálezy na to, že k rybníku za obcí spadá mocná sloj uhlí, sloj, jež podle názoru přítele naddůlního vystupuje snad několik desítek metrů od dolu Betynky na povrch země.

Vyzvěděv to a shledav, že je to směr k Lánům, neotálel a hned, jak utuhl povrch vypuštěného rybníka, dal se do díla. Jeho lidé snesli sem všechny potřebné nástroje a zakrátko počaly se tu hromaditi kupy vyházené prsti a kamene. Zvědavců stále přibývalo. Mnozí vrtěli pochybovačně hlavou nad tím počínáním, ale bylo jich několik, kteří věřili, že se Ulrichovi jeho úsilí zdaří.

Dnes tu byl ruch již od rána. Někteří lidé stáli v hloučcích a rokovali, jiní prohlíželi si několik sbitých klád. V těch se otáčel rumpál, navíjel na sebe lano neobyčejné tloušťky a vytahoval kbelík půdy za kbelíkem. Někteří si prohlíželi hromady vykopané země. Jiní zase pozorovali s nevšedním zájmem statného padesátníka vyšší postavy a výrazného obličeje.

Tento muž byl mistr jan Uldrich, který přecházel netrpělivě a rozčileně, zadíval se na svůj podnik. Ani nepozoroval čilý ruch, který vznikl u vykopané jámy.

Teprve několik vzrušujících výkřiků ho vrátilo skutečnosti. „Uhlí – uhlí“, volal kdosi ze zástupu lidí u nasypané spousty půdy. Ulrich přistoupil ke svým lidem. Ukazovali mu malé černé úlomky, jež našli mezi drobným kamením a tvrdili, že za chvíli přijdou na větší a najdou mocnou sloj.

Co bylo platno, že našel uhlí, když ho nesměl dobývati, ale musel později i vyhloubenou díru zasypati. Majitelka rybníka – lánská knížecí vrchnost – se dověděla, že tam Ulrich kopal a hned to hlásila úřadům. Ty zakázaly mistrovi další kopání. Brzy na rybníce nebylo živé duše.

Vlastivědný sborník politického okresu slánského, mezidobí obou světových válek. Přepsal Karel Kestner

MÁTE LEPŠÍ? VÍTE VÍC? REAGUJTE NA:  malodoly@seznam.cz

ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA SOUČASNÝ STAV:

http://malodoly.rajce.idnes.cz/ZIDOVSKY_RYBNIK

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky