VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Lubná > KRČELSKÉ DOLY

KRČELSKÉ DOLY

"TAM, KDE JE MARTA, TAM JE I NAŠE PARTA", TENHLE POPĚVEK VZNIKNUL ASI MEZI HORNÍKY, KTEŘÍ CHODILI DO PRÁCE POSTUPNĚ DO PĚTI MALODOLŮ MEZI KRČELÁKEM A LUBNOU. JEŠTĚ SE DAJÍ DOHLEDAT. CO K NIM MÁ BIBLE? 

OSADA KRČEL, ZVANÁ LIDEM "KRČELÁK", JE NADÍVANÁ ŠACHTAMI. NEJSTARŠÍMI JSOU TY S NĚMECKÝNI NÁZVY: HOFFNUNG, HASPEL, GOTTES SEGEN, TEDY "NADĚJE", "RUMPÁLOVÁ", "BOŽÍ POŽEHNÁNÍ". MLADŠÍ JSOU "MARTA III a V (MARTY JSME UŽ PROBÍRALI), MORAVIA, RAKO-LUFKA, SVATÝ ROCH a PROKOP.

TOHLE PRAVÍ BIBLE O MARTÁCH:

98) Jáma Marta I
Východně od obce cca 1,2 km od lubenského hřbitova byla poblíž nálezné jámy založena v roce 1882 těžní jáma Marta I. Hloubka jámy byla 36m a jako těžař připomínáno Lubensko – rakovnické kamenouhelné těžařstvo. Těžba byla ukončena k roku 1926. 96) Jáma Marta II
Druhá těžní jáma Lubensko – rakovnického kamenouhelného těžařstva byla v roce 1895 založena cca 330m severním směrem od jámy Marta I. Dovedena do hloubky 68m a provoz ukončen k roku 1926. K roku 1919 je uváděna hloubka jámy 80m, počet dělnictva 185 dělníků s těžbou 1556 tun uhlí a převažující těžbou lupku.
97) Jáma Marta III
Koncem 19. století byla založena třetí jáma Marta, a to větrní, situována cca 220m severozápadně od jámy Marta I. Dovedena byla do hloubky 24m.
99) Jáma Marta IV
Těžní jáma Marta IV byla situována cca 120m jihovýchodně od těžní jámy Marta I, a to rovněž koncem 19. století Lubensko – rakovnickým kamenouhelným těžařstvem. Hloubka jámy uváděna 35m.
100) Jáma Marta V
K těžní jámě Marta IV sloužila větrní jáma 48m hluboká situována cca 180m severovýchodním směrem v lokalitě Na Pískách. K roku 1907 je vlastnictví jámy uváděno na Lubensko – rakovnické doly, spol. s. r. o. v Rakovníku.

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky