VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Milý > PŮVODNÍ HUNT

PŮVODNÍ HUNT

Vzácný exponát – dřevěný hunt na uhlí

Miki Dobrý správce dolu Chrustenice

Citace z mailu :  Vážený pane , rád bych Vám nabídl k odkoupení pro vaše sbírky historický hunt, který pochází z malého dolu rakovnické pánve…

Okamžitě jsem se kontaktoval s majitelem a požádal ho o fotku. Dorazilo jich hned několik a z nich bylo jasné, že se opravdu jedná o unikátní kousek. Následovalo dohodnutí schůzky přímo v obci Srbeč.

Při vstupu do objektu statku, kde se onen hunt nacházel, jsme se ocitli v předminulém století, dá se říci, ve vesnickém muzeu. Na stěnách stodol různé velikosti rozporek, hrábě, kosy a jiné zemědělské nářadí. A pak to přišlo. Pan Brabec vyvezl na dvůr kompletně zachovalý, celodřevěný, důlní hunt. Srdce hornického sběratele začalo rychleji tlouci. Dohodnout cenu pak nebyl problém, jelikož takových exponátů je dnes jak šafránu. Do našeho jednání se ozval hluk a bratranec pana Brabce se vynořil z jedné ze stodol, jednak aby nás pozdravil, ale pak nám sdělil, že mají k huntu ještě původní kolejnice. Po krátkém hledání se i ony staly naším majetkem. Odjížděli jsme spokojeni a musíme se tam ještě vrátit pro několik dalších věcí.

Po příjezdu na šachtu v Chrustenicích, byl hunt nakonzervován a umístěn v prostorách horní strojovny  1. vlečné jámy, kde se stal dominantním a obdivovaným exponátem. Ba i ředitel Hornického muzea Příbram, které bylo u nás po sezoně na návštěvě, se vyjádřil v tom smyslu : Tak ten vám teda závidím.

Pamětník vzpomíná.

Černouhelný důl Milán leží v údolí Hřešického potoka, asi 800m sz od kostela v Srbči.Byl provozován, pokud vím za 1.republiky a během války. Po válce byl uzavřen, jáma zasypána a provozní objekty zbořeny. Z vyprávění vím, že důl trpěl silnými přítoky spodních vod a musel být trvale odvodňován čerpáním.

Podle sdělení mého otce pana Čestmíra Brabce ze Srbče, který důl navštívil jako hoch se svým otcem, byla hloubka jámy asi 70m (???). Prohlídku dolu tehdy uskutečnili o vánočních svátcích, kdy se na dole nepracovalo. Sestupovali jámou lezným oddělením po žebřících. Zda byli i na předku, to nevím.

Během likvidace dolu a jeho zařízení můj děd, pan Antonín Křenek, odkoupil zachovalý hunt a patrně i další věci od likvidátora. Pamatuji si ještě nějaké pryžové hadice a kolejnice. Hunt pak uložil doma na statku, naštěstí tak, že byl v suchu, ve dřevníku. Zde zůstal dlouhé roky stát a byl postupně zarovnán dřevem. ( Přesto se ale vědělo, že tam je. Nikdo ho ale nepotřeboval a tak tam prostě zůstal.) Až někdy po roce 2011 se dřevo odebíralo tak, že se hunt uvolnil, ale i pak zůstal na svém místě. Jen jsem nakonzervoval kola a rám. Aby nedošlo k jeho zničení, tak jsem v roce 2013 kontaktoval některá muzea, hlavně ta, zaměřená na těžbu uhlí. Nikdo se ale neozval. Díky rychlé a vstřícné reakci pracovníka muzea Chrustenická šachta, panu Miki Dobrému, byl dohodnut odkup huntu pro toto muzeum.

Vzpomínal pan Lumír Brabec

 .

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky