VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > Dr.h.c. Ing. KAREL GALLER

Dr.h.c. Ing. KAREL GALLER

Dofáráno!

(NEKROLOG)
.
A když poslední chvíle nám zazpívá do noci temné, vždy dlí nad námi nebes Pán, jenž má nás v moci sve věrné! Pozbude horník starostí všech a s nebe se snese duch: zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh!
.
V patek 10. září 1938 zesnul tiše vynikající náš krajan, petrovický rodák Dr.h.c. Ing.mont Karel Galler, vynikající odborník, jehož spolupráci bude československý horní a hutní průmysl velmi postrádáti.
.
Narozen 27. ledna 1874 v Petrovicích u Rakovníka, ze starobylého westfalskéhd hornického rodu, jehož předek povolán byl již před staletími panem Šlikem do Jáchymova a věren rodové tradici, vystudoval po absolvování reálky v Brně báňskou akademii v Lubně a Příbrami. Za krátko pak v r. 1905 stává se vrchním inženýrem Lounské uhelné společnosti, r. 1910 závodním lánského dolu Angločeské kamenouhelné společnosti, r.1912 je povolán jako technický poradce do České obchodní společnosti, jejíž vedení přebírá r. 1914.
.
Vzrůst této společnosti až k dnešnímu jejímu rozsahu, kdy stala se jedním z největších koncernů uhelných, jak v severočeské pánvi hnědouhelné, tak i v kamenouhelné pánvi ostravské, zůstane nerozlučně spjat s jménem Gallerovým. A jeho jméno bude vyslovováno vždy tehdy, bude-li hovořeno - či psáno o problémech zušlechťujícího zpracování uhlí, zejména v oboru uhelné hydrogenisace.
.
Generál. ředitel Galler nebyl však jen uznávanou autoritou na poli laboratorním, nebyl pouze na slovo vzatým praktikem dokonale obeznámeným s důlním dílem od zárubku až po třídění, nýbrž byl i znamenitým hospodářem a opatrným finančníkem.
.
Při tom zůstával vždy mužem na výsost skromným, laskavým a přímým a právě pro tyto své vlastnosti všeobecně oblíbeným a váženým.
.
Pro své mimořádné znalosti odborné a pro své zásluhy, o hornictvl v Československu promován byl v r. 1932 čestným doktorem věd báňských na Vysoké škole báňské v Příbrami, pro své bohaté zkušenosti povolán byl do vedení Severočeské uhelné společnosti, Mostecké uhelné, Pražské železářské, Živnostenské banky atd. atd., byl předsedou Ústavu pro vědecký výzkum uhlí, hornické skupiny Technického musea a významným členem mn. j. odborných institucí a korporací.
.
Náš kraj ztrácí v něm upřímného a oddaného krajana, který všechny své volné chvíle nejradějí trávil v rodných Petrovicích nebo ve svém druhém domově Olešné. A jehož zachováme rádi v dobré paměti.

Další dokumenty k osobnosti revíru zde!

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky