VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > Gustav Galler

Gustav Galler

NEKROLOG

Dne 30. března 1942 zemřel Ing. Gustav Galler. Patřil v okruh do nedávná činné hornické generace a v nedokončeném pětašedesátém roce svého věku odešel poměrně záhy. Jím byla uza­vřena věky udržovaná hornická tradice Gallerů, začínající někdy v 16. století na Jáchymovsku a končící bratry Dr. h. c. Ing. Karlem a nyní Ing. Gustavem.

Ing. Gustav Galler vystudoval Vysokou školu báňskou v Příbrami roku 1901. Praksi inženýr­skou začal na kamenném uhlí u ostravské spo­lečnosti Salmovy. Odtud přešel k Wiener Kohlen-vereinu, který ho použil na svých dolech v Knittelfeldu ve Štýrsku (Steiermark). Tam působil až do roku 1907, kdy ho společnost ustanovila závodním na dole Brant u Rakovníka.

Velmi svědomitý a agilní mladý inženýr byl záhy přitahován velkým uhelným revírem na severu a proto přijal službu jako závodní inže­nýr na dole Florentini u nově tehdy utvořené České obchodní společnosti. Tam spolupracoval se svým bratrem Dr. h. c. Ing. Karlem Gallerem, který již tehdy z malých začátků budoval podnik na naše poměry rozměrů nebývalých. Snad prá­vě vzor vlastního bratra, ztotožnivšího se s vel­kým hornickým podnikem, pohnula mladšího Ing. Gustava Gallera, majícího podobné plány, k přestupu k jinému hornickému podniku, tento­kráte ke Škodovým závodům.

U Škodových závodu nastoupil lng. Gustav Galler jako bánský ředitel a působil v jejich bán­ských podnicích až do roku 1929, kdy odešel na odpočinek. Avšak i potom zůstal s hornickým podnikáním, spojen aspoň jako technický po­radce České průmyslové banky ve funkci místo­předsedy Zeměvrtné společnosti Julius Thiele, předsedy společnosti místní dráhy ve Veveří Bytyšce a j.

Všichni, kdo s lng. Gustavem Gallerem přišli kdy do užšího styku, kdo s ním pracovali a ze­jména jeho podřízení, nezapomenou, jak velmi přátelským způsobem dovedl překlenouti vše­chny příkrosti, které snad někdy odpovědné po­stavení v průmyslu sebou přináší. Dne 3. dubna rozloučila se s lng. Gustavem Galler em v praž­ském krematoriu jeho rodina i my, jeho přátelé a známí.

Poznámky: Naddůlní podniku Anna a Jan kamenouhelné doly v Mutěkovicích hředelského podnikatele Jaroslava Nováka během a po 1.světové válce.

 
   


 

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky