VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > Jaroslav HÄRTEL

Jaroslav HÄRTEL

Dne 16. února 1929 zemřel v rakovnické nemocnici Jaroslav Härtel, báňský ředitel v. v., ve věku 68 roků. Narodil se 4. listopadu 1860 v Náchodě, jako syn tamnějšího stavitele. Ze svých středoškolských studií vy­rušen byl v 15 letech ztrátou obou rodičů, uchýlil se k staršímu bratru, úředníku dolů svatoňovických, kde vstoupil do prakse hornické na štole »Ida« a dědičné štole. Své znalosti doplnili pak na horní škole v Duchcově. Tam probíjel se vlastní silou, jsa vedle svého stu­dia zaměstnán ještě na dole.

Po absolvování školy vrátil se na krátký čas do Žďárek, na závod Clamm-Gallasův, odkud šel roku 1883 na Plzeňsko do Sulkova a konečně přijal r. 1887 místo důlního měřiče na šachtě v Růžodole u Mostu. Zde pů­sobil do roku 1890. Pro své otevřené a poctivé češství odchází po mnohých trpkých zkušenostech do ryze českého kraje, na Rakovnicko.

Doly na Krčelu, určené brzkému zániku zhodnocuje opět otevřením vydatných vrstev tmavého lupku, v podloží světlých lupků lubenských, zdokonaluje jejich zpracování v šamot vý­borné jakosti, který jest základní surovinou světozná­mého šamotářství rakovnického. Zde stává se správ­cem, později ředitelem a jest závodním několika okol­ních dolů a prvým předsedou sdružených bratrských pokladen na Rakovnicku. Koncem války, v roce 1918 odchází po prvém otřesu svého zdraví do Petrovic, kde vede ještě do roku 1922 závod »Štěpánka« a »Barbora« a pak na zasloužený odpočinek do Čisté. I zde uplat­ňuje svou ustavičnou touhu po činnosti v politickém i spolkovém životě.

Pohřeb zesnulého vypraven ze Sokolovny rakovni­cké za účasti havířů v kroji dolu »Rako«, Sokolů, ha­sičů i četných přátel a pracovníků báňských. Po pro­slovech činovníků sokolských rozloučil se se zesnulým dojemným projevem tov. Frant. Šmíd, předseda ma­jitelů malodolů, zdůrazniv jeho obětavou a nenáročnou činnost ve prospěch rozvoje hornictví na Rakovnicku. Obřad kremace konán dne 20. února o žá9. hod. dopol. za četné účasti přátel a kruhů odborných.

Odešel v něm muž poctivé práce a ryzího charakteru.

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky