VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Rakovník > DOLY U BULOVNY

DOLY U BULOVNY

Dole jsou odkazy k jednotlivým lokalitám!

NA BULOVNĚ SAMOTNÉ SE NETĚŽILO, ALE HNED ZÁPADNĚ OD NÍ - TĚSNĚ VEDLE DRÁŽNÍHO TĚLESA - BYL DŮL "MAGDALENA". JEHO ODVAL JE ZAKOMPONOVÁN DO NÁSPU SLEPÉ KOLEJE VLEČKY Z RAKOVNICKÉHO NÁDRAŽÍ ZA OBJEKTEM INVERY.

VE SVAHU NAD BULOVNOU SE NACHÁZÍ PRŮMYSLOVÝ AREÁL, NA JEHOŽ POZEMKU BY SE MĚLY NACHÁZET DOLY "SVATÁ MARIE POMOCNÁ" a "SVATÁ TEREZIE" ZE 40.LET 19.STOLETÍ, DÁLE PAK VÝRAZNĚ MLADŠÍ ŠTOLA "JIŘÍ II" , KTERÝ ZDE TĚŽILA OD ROKU 1955 DO ROKU 1968, ALE UHLÍ NEDOTĚŽILA.

OKOLO BULOVNY PROBÍHALO TĚLESO KRČELSKÉ UHELNÉ ÚZKOKOLEJKY, KDE SE SAMOSPÁDEM DOPRAVOVALO UHLÍ A LUPKY Z DOLŮ V OBLASTI "KRČEL" A MOŽNÁ I Z DOBÝVEK LEŽÍCÍCH NA TRASE. TA VEDLA ÚDOLÍM Z KRČELU JIŽNĚ POD DOLEM RAKO NAPŘÍČ SILNICÍ, MEZI DOLY "PROKOP" A "JAKUB", PODÉL JALOVÉHO POTOKA.

LOKALITA JE NĚKDY NAZÝVÁNA HUŘVINAMI, ALE NEZPOCHYBNITELNÉ "HUŘVINY" SE NACHÁZEJÍ PO POLI JIŽNĚJI, V AREÁLU BÝVALÉ CIHELNY. ZDE BYLY PROVOZOVÁNA DALŠÍ DŮLNÍ DÍLA, KTERÝM JE VĚNOVÁNA SAMOSTATNÁ STRÁNKA. PROTOŽE JSOU TO OPĚT DÍLA SE JMÉNEM "JIŘÍ" S RŮZNÝMI INDEXY, BÝVAJÍ OBĚ LOKALITY ZAMĚŇOVÁNY.

Německý správce dolů "Rakovnické horní společnosti" barona Puthona jménem Joseph Buhl si za Rakovníkem ve 2.polovině 19.století postavil honosnou správní budovu, která měla reprezentovat sílu společnosti.
.
Aby ne, velel velké těžařské firmě, která provozovala uhelné doly nejen v samém Rakovníce, ale i nedaleko Lubné a Sence v lokalitě "Krčelák". Odtud se, mimochodem sváželo uhlí samospádem po úzkokolejce podél Jakového potoka až na nádraží.
.
Budovu si místní pokřtili po něm, a stejně tak jako kladenští stvořili "Bachrovnu", rakovničtí ji nazvali hezkypěkně "Bulovna". Jméno jí zůstalo i po krachu firmy v roce 1872 a říká se tam tak podnes, ikdyž skoro nikdo neví proč.
.
Ale vy už to víte, hajhou!

MÁTE LEPŠÍ? VÍTE VÍC? REAGUJTE NA:  malodoly@seznam.cz

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky