VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > ROZLIČNÉ RYCHLOKURZY > PULSOMETR

PULSOMETR

PRINCIP PRÁCE PULSOMETRU - DŮLNÍHO ČERPADLA 19.STOLETÍ
.
Parní stroj a pulsometr, to byly dvě nejnákladnější položky vybavení dolu 19.století. Pulsometr bylo specifické parní čerpadlo s unikátním pracovním mechanismem.
.
Název je odvozen od principu jeho práce - v pulzech. Čerpadlo se skládá ze dvou samostatných komor, ve kterých z povrchu trubkou dopravená pára pracuje střídavě. Výběr aktuální čerpací komory je dosažen rozdělovacím horním kulovým ventilem. Nejčastěji to byla bronzová koule - ta vpouští páru do jedné čerpací komory, zatímco druhou hermeticky uzavře. Každá z čerpacích komor má samostané sací a výtlačné klapky.
.
Poloha rozdělovacího horního parního ventilu je odvislá pouze na rozdílu tlaku mezi oběma čerpacími komorami. Z důvodu minimalizace turbulence proudící páry jsou komory vytaženy ve tvaru trychtýře směrem k hornímu kulovému ventilu. A aby se snížila kavitace je zde navíc komora pro přisávání studeného vzduchu - ta je umístěna do vstupní oblasti, která je mezi horními částmi obou komor.
.
Pára proudí přes kulový ventil do jedné z komor a vytlačuje vodu, která se nachází v aktuální komoře přes výstupní ventil do tlačného potrubí. Příliv vřící páry se však mísí se studeným vzduchem v komoře, zchlazuje se na povrchu komory a i samotnou vodou, čímž kondenzuje a zmenšuje svůj objem. V komoře se tak vytváří podtlak. Při poklesu tlaku páry již nezvládá tlačit vodu přes vystupní ventil a zároveň se uzavírá rozdělovací kulový ventil přívodu páry.
.
V komoře dále probíhá kondenzace páry a vzniklý podtlak je tak silný, že si komora nasaje přes sací ventil čerpanou vodu. Nasávaná voda ochlazuje páru dále až vyplní pracovní část komory. Zároveň otevře ventil nad přívodní nálevkou. Malé množství přiváděného vzduchu způsobí turbulenci páry, která zkondenzuje úplně. Také se sníží teplota v komoře.
.
Přívod páry mezitím rozdělovací kulový ventil nasměruje do druhé komory. Procesy v druhé komoře jsou totožné s popsaným průběhem v první komoře. Vše se děje "na střídačku", tedy v pulsech.
 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky