VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > ROZLIČNÉ RYCHLOKURZY > RYCHLOKURZ HLEDÁNÍ DOLŮ

RYCHLOKURZ HLEDÁNÍ DOLŮ

Jaké vlastně máme doklady o těžbě uhlí ?

 

Jednak jsou to listinné materiály, většinou  z dědického řízení, a zápisy o inventurách majetku pořizované při prodeji nebo pronájmu (pachtování) a také při majetkové zástavě nebo při dluhovém vypořádání.

Dalším zdrojem jsou i dobové mapy, a to z prvního a druhého vojenského mapování z dob vlády Marie Terezie a Josefa II. Něco najdete i na mapách serveru Seznam – mapy pod záložkou historické mapy (2. josefovské vojenské mapování). Poznámky typu Bergwerke či Kohlenzeche jsou to, co hledáme – tam v  době mapování byly šachty.

ZDE NÁSLEDUJE ODKAZ NA UKÁZKY DOBOVÝCH MAP S HORNICKÝMI OBJEKTY:

http://malodoly.rajce.idnes.cz/STARE_SITUACNI_MAPY

 

V terénu pak musíte dát oči na šťopky a hlavně musíte vědět, do hledáte.

V krajině se důlní činnost podepsala dvojím způsobem. Buď někde něco přebývá – odvaly hlušin, nebo zase chybí – poklesy půdy, propady (pinky), nebo pozůstatky založených jam – kuželovité nebo obdélníkové dolíky s odvalem, ale i bez něho.

Odval, někdy zvaný též výsypka, je okrouhlého nebo oválného půdorysu, u větších malodolů až mnohotvarého charakteru. Jáma se v něm nachází buď centrálně uložená, s mírou sklonu terénu se však uložení jámy posouvá vždy výše ke svahu. Speciální případ je štola, kdy odval leží zcela mimo ústí otvírkového důlního díla, poslušen gravitace – níže po svahu.

Po jámách zůstávají buď obdélníkové nebo kruhové deprese. Bez odvalu – větrní otevřené zdola, nebo s malým odvalem – větrní otevřené shora. Absence odvalu napovídá, že tudy se netěžilo. Naopak – tam, kde nacházíme zřetelný odval, je jasné, že zde byla založena šachtice nebo jáma, kudy se prováděla těžba – jde o jámu těžní. Někdy známe jen odval, pozici šachtice jen tušíme.

Po štole zůstane ve svahu většinou jen terénní zářez, někdy ani to ne. Naštěstí ústí mívalo vodorovnou pracovní plošinku, někdy s pokračujícím gravitačním odvalem. pokud štola byla vedena dovrchně (doháněla ložisko), často z ní doposud vytéká stařinná voda, v ideálním případě okrově zbarvená.

Propady (pinky) jsou trychtýřovité závrty způsobené provalením nadloží do vyrubané uhelné sloje a následným vykomínováním vzniklé dutiny až na povrch. Plošně rozsáhlejší poklesy se nepropadly až k povrchu, mají však stejnou příčinu a jsou většinou lineárního charakteru nad štolou nebo chodbicí.

Okrově zbarvená stařinná voda často vytéká na nejnižším bodu v terénu nějakým bývalým důlním dílem, kterým často bývá dědičná (odvonovací) štola. Další úvodní díla radno hledat do svahu výše ;o)

 

ZDE NAJDETE ODKAZ NA FOTKY KLASICKÝCH MARKANTŮ DŮLNÍ ČINNOSTI:

http://malodoly.rajce.idnes.cz/MARKANTY

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky