VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Z DOBOVÉHO TISKU > DOLÍKY

DOLÍKY

F. S. (Nové Strašecí)

Dolíky

Silnici mezi Řevničovem a Mšecí jest hájovna „V toku", jistě tu bývaly hluboké hvozdy, v nichž si liboval tetřev. Když tokával, netušil, že číhající myslivec prostřelí jeho láskou roztoužené srdce. Tetřevi jsou prý tady dosud.

Pod hájovnou se nám objeví rozkošný údol. Nejdříve na sebe upozorní Bdín, poněkud vlevo Kalivody, Přerubenice, dále Dučice a vpravo v mlze Milý, část zvaná Stráň. Druhá Část Bor jest zrakům téměř ukryta. Tyto vsi se poschovaly do korun košatých stromů, takže jen sem tam prokukuje nějaká střecha, lidského obydlí.

Nad údolem kol dokola, po stráních i na hřebenech, stojí mlčenlivé chlumy: vršek Střela, Vošková stráň, U Václavova stolu. Je léto. Zeleň převládá všude. Cesty v údolí zakrývají aleje ovocných stromů. Kalivodští a Přerubeničtí se starají o nové silnice. Mezi Kalivody a Přerubenicemi uzříš nový hřbitov. Tady se bude mrtvým dobře spát věčným snem. Za Kalivody „V mara­stech" rostou zajímavé rostliny, kterých nenajdeme jinde v okolí. Daří se tu všem druhům obilí. Chmelnice tu a tam porozseté odměňují štědře v příznivých rocích hospodářovu námahu.

U Kalivod je výchoz uhelného lože. Zde se jistě dolovalo před válkou a nejvíce ve válečné době, kdy se prodalo „všech­no". Pod Střelou jsou 4 štoly, 2 staré a 2 novější. Štolou rozumíme chodbu, vykopanou ve stráni a vydřevněnou. Od štoly byly položeny kolejnice k vrcholu Střely a odtud, po cestě odváženo uhlí zákazníkům. Vedle štol vznikly i šachty do hloubky asi 20 m. Dosud se pracuje v Sainerově šachtičce. Cent uhlí stojí 6 Kč. Uhlí je kamenné, ale horší jakosti než kladenské. U Milého zasypali 2 „doly". Mnohem lepší uhlí má t. zv. Kroučovská šachta (Adolfův důl) a Markova v Jedomělicích. Celkem nemá těžba ve zdejších dolech valného významu, spíše dokazuje, jak lidé zápasili s přírodou o její poklady.

Ve Bdíně zasluhuje zmínky Čechova cementárna. Sedí pod strání, „V rovích" zvanou. Při dobývání písku nalezeny tu úlomky nádob a bronzové spinadlo (fibule), které daroval p. Kolář, syn hostinského ve Bdíně, novostrašeckému museu. Zbytky nádob chová p. K. Gregor z Přerubenic, dělník idealista. Má zájem o kraj, miluje i jeho lid a přál by si, aby zkvétal nejen hmotně, ale i duševně. Ještě upoutá pozornost mlýn p. Hradeckého se starobylým oknem. Škola nevyhovuje moderním požadavkům. Pamatujme, že pro děti jen nejlepší je teprve dobré. Dobra vůle jistě zmůže překážky, jež se stavějí v cestu.

Roku 1910 měl Bdín s Přerubenicemi a Dučicemi 407 oby­vatel, v r. 1921 jen 213 proto, poněvadž se oddělil a ustavit jako samostatná obec, Přerubenice s Dučicemi se staly novou obcí a mají 178 obyvatel. V Kalivodech žije 233 duší, v Milém 508. Úbytek obyvatelstva po válce je úplně nahrazen.

Děti z „dolíků", pamatujte, že váš kraj je krásný. Má bohatou minulost, zveleboval se potem předků a vy jej můžete učinit lepším v přítomnosti pro budoucnost. V létě moře zeleně se vlní v závanech větérku, v zimě pohádkově ozdobené lesy jímají každého návštěvníka. Máte nyní spojení autobusem do Slaného i do Nového Strašecí ke dráze. To bylo to, co vám chybělo. Tím nejlépe splatila okresní správní komise v Novém Strašecí dluh, zapsaný ve vašich zracích v dobách, kdy plíska­nice, deště, chumelice, bláto bránily vydati se na cestu.

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky