VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Z DOBOVÉHO TISKU > O POMOCNÉM VRTÁNÍ PŘI DOLOVÁNÍ UHLÍ

O POMOCNÉM VRTÁNÍ PŘI DOLOVÁNÍ UHLÍ

O pomocném vrtání při dolování uhlí

Práce havířská je velmi těžká a namáhavá.

Proto se pod zemí - při do­lování uhlí - užívá různých prostředků k jejímu usnad­nění. Jedním z nich je tak zva­né vrtání uhlí, které je ne­zbytnou součás­tí tohoto od­větví lidské práce. Již při hloubení šach­ty se používá vrtacích pří­strojů ke zjiš­tění hloubky, v které se asi uhel nalézá.

Pomocné chod­by od šachty prorážejí se rovněž vrtáním. Původně poča­lo se pod zemí vrtat i pomocí dlát, po havíř- sku „handfajslík“. Byla to palička, kterou horník tloukl na dláto, pomáhaje si tak při práci tam, kde pro tvrdost materiálu nemohl používati svého havířského „špice“. Později, když počalo se používali při dolování uhlí střelného prachu a dynamitu, vrtávalo se dlouhými ocelo­vými nebozezy.

Užívalo se jich hlavně při odstřelování pi­lířů. Pilíře jsou velká uhelná tělesa, která se alespoň se tří stran uvolní a pak odstřelí. Při tom život havířů je stále ohrožen, neboť často se stává, že náboj v navrtané díře včas neexploduje a havíř pak s nasazením svého života mu­sí se přesvědčiti o příčině.

Vrtání dlátem a nebozezem nahrazovalo se na našich dolech později pomocnými strojky, zvanými ,,barkami", při nichž usnadňovalo se vrtání otáčením klikou. Toto všecko však byly prostředky velmi jednoduché a nedokonalé, neboť ha­víři jsou někdy nuceni raziti pomocné chodby ve tvrdé skále, které se téměř dláto ani nebozez nechytne.

Když na příklad prorážel se překop na čtvrtém patře dolu Barré, zvaném „Engert“, byla skála, kterou chodba vedla, tak tvr­dá, že se dva havíři za osm hodin těžké dřiny dostali ku­předu jen o čtyři centimetry. Za celý měsíc při třech smě­nách vykopalo se v této skále jen něco přes dva metry. Z uvedeného je vidno, že vrtací prostředky byly stále vel­mi nedokonalé.

V poslední době užívá se při vrtání v pod­zemí přístrojů, tak zvaných vzduchovek. Vrtá se jimi totiž za pomoci stlačeného vzduchu, který se do stroje žene zvláštní rourou. Práce vrtací tímto způsobem jde značně ry­chleji kupředu. Havíř však při obsluze stroje tohoto zaměstna­ný mnoho trpí nárazy a otřásáním stroje, který musí při vrtání stále pevně držeti. V posledním čase použito bylo při vrtání také již síly elektrické. Zdokonalení je stále na postupu, stroje se zlepšují, pro havíře však to znamená pouze vždy větší výkon za stejně nízkou mzdu. Doufejme, že i havíř­ská práce dojde v budoucnu náležitého uznání a odměny.

Sepsal Rud.Herink, přepsal Kar.Kestner 2014

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky