VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Z DOBOVÉHO TISKU > ŽIVOT HORNÍKA PŘI OHNÍCH

ŽIVOT HORNÍKA PŘI OHNÍCH

 

ŽIVOT HORNÍKA PŘI OHNÍCH

 

Frantík Vyskočilovic přiběhl jedi­nou odpoledne do školy všecek vy­děšen. „Na šachtě Anně vypukly o- hně, několik horníků vynesli, neboť byli omámeni plyny. Náš tatínek je také mezi nimi. Chlapci, rád bych věděl, jak to vypadá v šachtě,když překvapí horníky ohně.“

„My též, "my též,“ přizvukovali chlapci.

„Víte co, zeptámle se pana Krejčíka, ten již několikrát pracoval při ohních. Souhlasíte?“ horlil Frantík. „Ano,- ano, tak to budě dobře.“

V neděli, když nešel pan Krejčík na směnu, zašli hoši k němu do bytu s prosbou, aby jimi vyprávěl o ohních na dole. Zkušený horník se chvilku zamyslil a potom počal:

„Sjedeme klecí do hloubky asi 300 metrů. Kamarádi podávají zprávu, co jest na díle nového. Tentokrát hlásí: „Hoši, dejte pozor, jsou tam plyny, bolejí nás hlavy.“ Upozorněni na ne­bezpečí, kráčíme do díla, abychom se přesvědčili, co na tom pravdy. Rozškrtneme zápalky. Hoří-li, je dob­ře, a nehoří-li, je špatný vzduch, a horník nevydrží dlouho v práci. Onehdy zápalka vzplála, ale přece se těžko dýchalo, byli jsme blízko ohňů. Zjistili jsme společně s dozorci a s in­ženýrem, že ohně jsou na opačném místě než jsme se domnívali.

Uvolní se na zjištěném místě záklop z prké­nek (falunk), načež sesouvá se uhlí vypadává. Nyní nastává namáhavá a nebezpe­čná práce. Uhlí, které vypadlo naráží se do vozíků. Plyny jsou živé a dý­chání škodí velmi. Nakládáme v pře­stávkách. V krátké době přece horník klesá, ztrácí smysly tak, že musí býti odnesen. První bolest, kterou horník pociťuje, jest silné bolení hlavy, po­tom bolest v týlu (v článcích vazu), nemůže pozdvihnout hlavy, zmrtví mu nohy, potácí se jak opilý. Někteří horníci dokonce zuří; proto je spou­tají, aby neublížili svým druhům. Ta­kové trou éterem, čpavkem, octem, dávají jim černou kávu horkou a hoř­kou (ze zrnek kávových).

Otrávený bývá nošen k výtažní jámě, neboť chlad naň dobře působí. Potom jej dopraví na povrch do světnice, kde jej stále ještě trou éterem a dávají čichati čpavek. Horníkovi uleví vra­cení, zívání a spánek. Otravu snášejí různě dle povahy. Jedni zpívají, jiní láteří, Zlobí se, chtějí se prát a snad by i zabíjeli. Proto je nutno tako­vého člověka opatrovati. Stal se pří­pad:, že kterýsi kamarád rozbil doma všechno nádobí. Jeho manželce zů­stal jen jeden hrneček a lžíce. Nevě­děl, co činí.“

Chlapci poslouchali nedutajíce ani. Chápali práci těch, kteří zmozolenou dlaní dobývají s nasazením života černého démantu, tolik potřebného v domácnosti i v průmyslu.

„Když se místa ohňů otevrou, vychází kouř a jest zřetelně viděti živý oheň. Hasí se vodou, strhuje háky, ulévá se na zemi.  Uhašené kusy uhlí se nakládají, aby se mohlo ještě blíže k jádru ohně. Po uhašení se znovu dřeví. Jsou-li ohně mocnější a nelze jich umírnit, zazdí se, což trvá 2 i 3 roky. (Je-li zazdění neprodyšné, trvá oheň jen tak dlouho, pokud se ne­ztrácí kyslík, obsažený v zazděné pro­stoře. Vniká-li přece do zazděného místa vzduch, trvá oheň déle.) Po­tom se zkouší, zdá je možno pracovati dále,“ pokračoval p. Krejčík.

„Teď tomu náležitě rozumíme. Dě­kujeme vám za vysvětlení. Buďte hodně zdráv! Budeme ctíti vaši práci a vážiti si vašeho stavu,“ zakončili hoši a s pozdravem odcházeli do svých příbytků.

Sepsal Vilém Mošna (N. Strašecí) a přepsal Karel Kestner (tamtéž)

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky