VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > BARON PUTEANI

BARON PUTEANI

CO SE KDE DÁ SEHNAT (MÁLO):
 
Na počátku 19. století obýval horní podlaží budovy č.p. 1 - MAJORÁTU 
na Chlumeckém náměstí Karel Ferdinand baron z Puteani, původem Ital, 
s manželkou a třemi dětmi.  Byl švagrem hraběte Leopolda, 
jemuž jako plnomocník spravoval chlumecké svěřenectví. 
Po smrti Leopolda roku 1831 se stal poručníkem i jeho dětí. 
Přesídlil proto na zámek a když převzal roku 1835 svěřenectví mladý Oktavián, 
Puteani Chlumec opustil natrvalo.

František Karel Kresl zemřel r. 1802 odkázav Vrbičany 
prasynovci opět baronu Františku Karlu Puteani, 
jemuž stal se zápis do desk zemských r. 1805.

Týž pán baron Puteani pronajímá r. 1820 od knížete Dietrichsteina 
dvůr Chotěšov na 6 po sobě jdoucích let.  
Chotěbořské panství získal v roce 1714 František Ferdinand Kinský, 
který v roce 1717 koupil od Ferdinanda Felixe z Puteani statek Nemojov.


Erb rodu Puteani

 

INFORMACE z ÚM LITEŇ:

Carlo Ferdinand Puteani Liteň koupil r.1842 od rytíře Brechlera z Troskovic.

12.02.1847 zemřel ve věku 65 let. Dědicem se stal syn, opět Carlo baron Puetani.

Ten dlouho Liteň neudržel a 13.05.1850 prodal liteňský velkostatek

podnikateli z daleké Poličky, Josefu Františku Daubkovi.

Zmíněný pomník byl rekonstruován a přemístěn do chodby liteňského kostela sv. Petra a Pavla.

 

Náhrobní kámen svobodného pána z Blahotic u Slaného - Karla Ferdinanda Puteaniho. Ano, to byl on, kdo založil slánský důl svatý Karel, neboli Caroli, u silnice na Velvary. Tehdá ještě jako štolu naproti hasičárně, pozdější jámu už zakládal jeho syn s baronem Riesem, který to nakonec po Puteanim převzal. Ten se po něm, mimochodem, usadil v blahotickém zámečku. Starý pán pak odešel do Litně za Berounem, kde dožil a byl pochován. http://malodoly.netstranky.cz/slany/dul-caroli.html

 

FOTO NÁHROBKU z PODKLADŮ F.J.REŽe (cca 1950):

... konec ukázky ...

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky