VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Budoucnost uhelen 1872

Budoucnost uhelen 1872

Rychlost.cz - poptávka připojení
Budoucnost našich uhelen (1872)
.
Máme v zemích koruny české několik uhelen: kladensko - rakovnické uhelné vrstvy, dále plzeňské uhelné pánve a žacléřské uhelny; pak horniště rosicko-oslavanské na Moravě a moravsko-ostravsko-karvínské v Slezsku. Z těchto rozsáhlých uhelen těži se značné množství, v okrouhlém počtu asi 75 milionů celních centů uhlí. Veliká tato výroba už nyní nijak nestačí potřebě; požadavky rostou stále. Uhelny naše jsou již co možná na největší těžbu zařízeny a předce nestačí.
.
Praze nejbližší a rozhodně nejnadějnější uhelny nalézají se na malém prostranství u Buštěhradu a Kladna. Postav se na vyvýšené stanovisko a přehlédneš celé horniště; uzříš množství vysokých dýmajících komínů, jimiž naznačeny jsou šachty. Na malé rozloze v délce necelých tři čtvrtě míle, těží se nyní ročně asi 20 mil. centů. Je-li již poněkud těžko představiti si, co to je milion centů uhlí, což teprv 20 mil. centů!
.
Kdybychom zasypali Příkopy celé, od Prašné brány až ku Koňskému trhu po střechy domů uhlím, tehdy by množství teprve 5 milionů centů vážilo. Těží se tedy na Kladně a v Buštěhradu tolik, že by celé Příkopy, kdyby čtyrykráte tak dlouhé byly jako nyní, uhlím tam vytěženým až po střechy domů zasypati se mohly. Celé to množství se do roka spálí, ano nestačí ještě; spotřeba byla by ještě větší. Pomysleme si nyní, že řečené ohromné množství rok co rok ze země se vybere a jest naděje, že výroba za čas ještě se rozmnoží.
.
Však výroba tak ohromného množství uhlí vyžaduje ale také obrovských sil lidských i strojních. 3000 lidí (horníků) je v kladensko-buštěhradských dolech těžením uhlí zaměstnáno, jimžto pomáhá při práci v báních asi 100 koní, nepočítaje v to koně, které na denním světle k potřebám uhelen k práci zapraženi jsou. Aby se vyráběné uhlí na den vytěžit mohlo, jest ve 20 šachtách, jejichž hloubka 60 až 190 sáhů obnáší, postaveno a činno strojů těžních v uhrnečné síle 800 až 900 sil koňských. K pouhému odvádění vody z uhelen slouží na šachtách 13—20 vodních strojů pracujících 2000 koňských sil a vylévajících každou sekundu 2 krychlové střevíce čili vědro vody na den, množství to, kteréž lze přirovnati mocnému potoku.
.
Avšak mimo obrovské stroje jsou, z nichž mnohé na 500 koňských sil pouze zřízeny, jsou také obrovská čerpadla do šachet postavena. Průměr stoupací na nejmenších pumpách je tak velký, že by mohl člověk snadno trubou propadnouti až na dno šachty. Docela ale skrz trúby velké mohlo by se objavších několik lidí proklouznouti; tak obrovské jsou ty pumpy.
.
Aby se potřebná k pohybu strojů sila parní vyvodila, k tomu konci zazděno více neb 100 parních kotlů, pod nimiž se každý den asi 7500 centů uhlí spálí. Za každou sekundu shoří tedy pod kotli k pouhé potřebě uhelen, totiž ku pohybu strojů 8 a 1/3 libry uhlí. Však za to stroje pracují takovým účinkem, že každou sekundu vytáhnou na den průměrně 70 lib. uhlí a vědro vody, při čemž pracují arciť dnem i nocí Zajisté jest to účinek obrovský.
.
Jedině horníkům vyplácí závod do roka okolo 2 milionů zlatých mzdy, kteréž tedy do oběhu přicházejí. Lesy poskytují báním do roka více než mil. krychlových stop dřev (vůbec žádná báňská práce nemůže se podniknouti bez dřiví), a závod platí jen za dříví 180000 zlatých ročně.
.
Vytěží se tedy značné množství uhlí do roka na horách kladensko-buštěhradských a počítá-li se prostora, z níž se každého roku sloj uhelná úplně vybere, byť by i 3 až 6 sáhů mocná byla - tož každým rokem zbavuje se podzemní prostora asi 20 jiter úplně všeho uhlí. V té prostoře se tedy už nikdy nebude moci těžiti. Kladenským uhelnám ubývá dle rozsáhlosti co do prostory nyní asi 20 jiter, později bude ubývat ještě více, až totiž těžení zavedeno bude ještě usilovnější. Toto ubývání nelze sice nyní ještě poznati, jelikož uhelny v začátcích jsou, ale časem rozšíří se prázný prostor mnohem vice.
.
Těženi uhlí vzmohlo se u nás teprv od dvacíti let, co před tím časem vytěženo bylo jest poměrně nepatrné. Následky vzmožené té velkotěžby poznávají se již. Dva velké doly: rapický a layerský náležející Pražské železářské společnosti, jsou vybrány úplně. Císař Ferdinand má v Buštěhradé velkolepé uhelny, ale za padesát roků prázný budou a bez uhlí. Podobně i o uhelnách státní dráhy bude se za 75 roků mluviti, ač bude-li vůbec těžení pořád tak usilovné jako doposaváde. Docela ale dřive bude vyčerpána ona sloj, pakli by těžba měla býti ještě rozmnožena.
.
Jest ovšem ještě mnoho uhlí na Kladně, ale není ho zajisté tak mnoho, aby nebylo k vyčerpání a jednou zajisté zmizí. A Kladno jest nejbohatší ze všech našich uhelen. Nejdříve zaniknou, vlastně zanikají již uhelny radnické. Ku konci se chýlící pánev plzeňská bude již vyčerpána, kdežto Kladno ještě bude uhlí těžit. Však i o Kladně bude jednou platit slovo: finis coronat opus!
 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma