VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Pozdeň

Pozdeň

Z POZDEŇSKÉ KRONIKY:

1884: Z novostaveb přibyl v obci domek čp. 80, náležející Richardu Vildovi, majiteli uhelen z Hřešic.
1885: Poněvadž byly uhelné doly kapitulní povozům pro uhlí jedoucím nad míru nepřístupné, zvláště v čase nepohody, vystavěl si velkostatek od silnice hřešické svou cestu k uhelným horám.  
1949 V neděli zahájen první výkop na novém dole „ Nad Cihelnou“ směr silnice Pozdeň- Jedomělice, za četné účasti občanstva.Přítomni též předsedové MNV Pozdně a Jedomělic. První výkop provedl majitel pole Karel Egerer. Důl má být hluboký 120 m, vrstva uhlí 80- 100 cm. Pro obec má důl značný význam
1951 Na novém dole pokračováno ve hloubení a rozšíření,když se objevila slabší vrstva uhlí. Voda čerpá se pumpou. Postavena moderní těžní věž.  
V tomto roce 1955 byl zastaven provoz na novém dole i štole. Jako důvod se uvádí slabá vrstva uhlí.Těžní věž bude rozebrána a převezena na jiný důl., též i pomocný inventář. Budova strojovny a skladiště pronajata strojní stanici pobočce v Pozdni.
 
Doly vázané k obci Pozdeň se povětšinou nacházely na katastru obce Jedomělice - viz: JEDOMĚLICE
 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma